SHOOTING S/S2019

Pocket

 

 

MODEL:MAO KOSAKA

PHOTOGRAPHER:YASUHIRO HAMASAKI

HAIR:SHO KANMERA

MAKE:KANAKO YONEMARU